خرید اینترنتی - نایریکا

خرید اینترنتی با استفاده از صدا

خرید اینترنتی با استفاده از صدا

ارسال شده در ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

خرید اینترنتی با استفاده از صدا گوگل به تازگی از قابلیت جدیدی که به طور آزمایشی در دستیار صوتی گوگل اسیستنت او اضافه کرده، خبر داده است. گوگل به تازگی از قابلیت جدیدی که به طور آزمایشی ...