خانه مستوفی الممالک - نایریکا

خانه مستوفی الممالک / هت‌تریک «خانه مستوفی ‌الممالک» از زبان مسوولان شهری

خانه مستوفی الممالک / هت‌تریک «خانه مستوفی ‌الممالک» از زبان مسوولان شهری

ارسال شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

خانه مستوفی الممالک / هت‌تریک «خانه مستوفی ‌الممالک» از زبان مسوولان شهری کمتر پیش آمده بود بنا یا خانه‌ای تاریخیِ در اختیار دستگاهی دولتی مورد توجه قرار بگیرد، به اندازه‌ای که خبرنگاران را صدا کنند، توری ...