حذف یارانه نقدی مالکان خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان - نایریکا