جذب نیروی پرستاری - نایریکا

جذب۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی

جذب۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی

ارسال شده در ۱۷ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

جذب۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام دو خبر خوش برای پرستاران گفت: مجوزجذب و بکارگیری ۳۰۰۰ نفر نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی (با اولویت ...