ثبت‌ نام متقاضیان دریافت یارانه حمایت معیشتی - نایریکا