تیراندازی و جنگ - نایریکا

تعبیر خواب تیراندازی و جنگ: اسلحه و هفت تیر در دست / تیر خوردن و زنده ماندن

تعبیر خواب تیراندازی و جنگ: اسلحه و هفت تیر در دست / تیر خوردن و زنده ماندن

ارسال شده در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب تیراندازی و جنگ: تعبیر خواب اسلحه و هفت تیر در دست / تیر خوردن، مجروح شدن و زنده ماندن / تعبیر خواب کشته شدن با تفنگ / تیر خوردن برادر تعبیر خواب تیراندازی و ...