بوکس - نایریکا

سوء قصد به جان قهرمان بوکس برای تصاحب ملک شخصی‌اش!

سوء قصد به جان قهرمان بوکس برای تصاحب ملک شخصی‌اش!

ارسال شده در ۲۶ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

سوء قصد به جان قهرمان بوکس برای تصاحب ملک شخصی‌اش! عده‌ای از اراذل و اوباش با حمایت‌های خاص و به هدف تحت فشار قراردادن قهرمان بوکس برای واگذاری زمین شخصی‌اش، به جان او سوء قصد کردند. به ...