بومی سازی صنعت - نایریکا

صنعت کشور را با بومی سازی اشتباه بیمار نکنیم

صنعت کشور را با بومی سازی اشتباه بیمار نکنیم

ارسال شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

صنعت کشور را با بومی سازی اشتباه بیمار نکنیم به گفته یک مدرس دانشگاه و دکتری حوزه مدیریت بازرگانی، در سال ۹۹ که تحت عنوان سال جهش تولید نام گرفت، بحث بومی سازی تولید بیش از ...