برق - نایریکا

روحانی: از آغاز دولت یازدهم حرکتی جهادی در زمینه آب و برق آغاز شد

روحانی: از آغاز دولت یازدهم حرکتی جهادی در زمینه آب و برق آغاز شد

ارسال شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

روحانی: از آغاز دولت یازدهم حرکتی جهادی در زمینه آب و برق آغاز شد رئیس‌جمهور اظهار کرد: از آغاز دولت یازدهم حرکتی جهادی در زمینه آب و برق آغاز یافته و امروز شاهد ثمرات خوب افتتاح ...