برج نشینی - نایریکا

ضرورت‌های برج نشینی ایمن

ضرورت‌های برج نشینی ایمن

ارسال شده در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

ضرورت‌های برج نشینی ایمن خود را در راهروی طبقه ۲۰ یک ساختمان تصور کنید چیزی به جز دود نمی‌بینید و آتش‌ بخشی از ساختمان را فرا گرفته است. با وضعیت موجود نمی‌توانید از آسانسور استفاده کنید ...