برترین دانشگاه کانادا - نایریکا

راهکارهای برترین دانشگاه کانادا برای مقابله با کرونا در ترم آتی

راهکارهای برترین دانشگاه کانادا برای مقابله با کرونا در ترم آتی

ارسال شده در ۰۲ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

راهکارهای برترین دانشگاه کانادا برای مقابله با کرونا در ترم آتی دانشگاه "تورنتو" که برترین دانشگاه کانادا است برای ایمنی دانشجویان از کرونا ویروس در ترم آتی تغییراتی را برای ترم پاییز پیش رو مد نظر ...