بافت فرسوده - نایریکا

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

ارسال شده در ۲۰ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که ملزم کردن صاحبان ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری به ایمن سازی، امری ضروری برای ...