بارندگی - نایریکا

مونسون هند در نزدیکی مرزهای دریایی ایران

مونسون هند در نزدیکی مرزهای دریایی ایران

ارسال شده در ۰۱ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

مونسون هند در نزدیکی مرزهای دریایی ایران رئیس اداره هواشناسی دریایی چابهار گفت: سامانه مونسون هند که امسال با یک هفته تأخیر به جنوب شبه قاره هند رسید، در روزهای اخیر قدری تأخیرش را جبران کرد ...