اینشتین - نایریکا

دانشمندان مبانی “نظریه نسبیت عام” اینشتین را تأیید کردند

دانشمندان مبانی “نظریه نسبیت عام” اینشتین را تأیید کردند

ارسال شده در ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

دانشمندان مبانی "نظریه نسبیت عام" اینشتین را تأیید کردند نظریه گرانش اینشتین - نظریه نسبیت عام - مبتنی بر کلیت سقوط آزاد است که مشخص می‌کند همه اشیاء/اجرام به طور یکسان در یک میدان گرانشی خارجی ...