اینترنت اشیا - نایریکا

از شهربازی رباتیک تا ساخت گلخانه هوشمند

از شهربازی رباتیک تا ساخت گلخانه هوشمند

ارسال شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

از شهربازی رباتیک تا ساخت گلخانه هوشمند با برگزاری رویدادی در زمینه جذب سرمایه گذاری در حوزه اینترنت اشیا ۶ استارتاپ ایده‌های فناورانه خود را برای جذب سرمایه ارائه کردند. با برگزاری رویدادی در زمینه جذب سرمایه ...

نیاز ۱۰ میلیاردی استارتاپ‌های حوزه اینترنت اشیا برای توسعه

نیاز ۱۰ میلیاردی استارتاپ‌های حوزه اینترنت اشیا برای توسعه

ارسال شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

نیاز ۱۰ میلیاردی استارتاپ‌های حوزه اینترنت اشیا برای توسعه معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در رویداد جذب سرمایه اینترنت اشیا به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند و در صورت ورود عامل‌های سرمایه‌گذاری ما ...