ایمن سازی - نایریکا

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند

ارسال شده در ۲۰ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

جوکار: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید ملزم به ایمن سازی شوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که ملزم کردن صاحبان ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری به ایمن سازی، امری ضروری برای ...

از ایمنی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها غافلیم

از ایمنی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها غافلیم

ارسال شده در ۲۰ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

از ایمنی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها غافلیم معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از بی‌توجهی به ایمنی غیرسازه‌ای ساختمان‌ها انتقاد کرد. معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از بی‌توجهی به ایمنی غیرسازه‌ای ساختمان‌ها انتقاد ...