انواع شلغم - نایریکا

شلغم: خواص و مضرات و طبع شلغم / خواص شلغم برای قلب / شلغم سیاه / انواع شلغم

شلغم: خواص و مضرات و طبع شلغم / خواص شلغم برای قلب / شلغم سیاه / انواع شلغم

ارسال شده در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

شلغم: خواص و مضرات و طبع شلغم / خواص شلغم برای قلب / انواع شلغم: شلغم زرد و شلغم سیاه و خواص آن شلغم از جمله سبزیجات بسیار مفید بخصوص برای فصل سرماست. طبع شلغم گرم و تر ...