انستیتو پاستور - نایریکا

بازدید جنیدی از موسسه انستیتو پاستور ایران

بازدید جنیدی از موسسه انستیتو پاستور ایران

ارسال شده در ۱۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

بازدید جنیدی از موسسه انستیتو پاستور ایران معاون حقوقی رئیس جمهور از انستیتو پاستور به مناسبت یکصدمین سال تاسیسش بازدید کرد. معاون حقوقی رئیس جمهور از انستیتو پاستور به مناسبت یکصدمین سال تاسیسش بازدید کرد. به گزارش ایسنا، ...