امنیت داده - نایریکا

بی ‌اعتباری کسب ‌و کارها با بی ‌توجهی به امنیت داده‌ ها

بی ‌اعتباری کسب ‌و کارها با بی ‌توجهی به امنیت داده‌ ها

ارسال شده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

بی‌اعتباری کسب‌وکارها با بی‌توجهی به امنیت داده‌ها اگر سازمانی نتواند خود را با الزامات GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی تطبیق دهد و کارنامه قبولی نگیرد، با عواقب سنگینی مواجه خواهد شد که صرفاً محدود ...