استراسبورگ - نایریکا

بررسی لوایح الحاق ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین در دولت

بررسی لوایح الحاق ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین در دولت

ارسال شده در ۰۹ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

بررسی لوایح الحاق ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین در دولت وزارت دادگستری لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ‌های استراسبورگ و وین» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون لوایح هیئت ...