آنتی بیوتیک در کشاورزی - نایریکا

بایدها و نبایدهای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در کشاورزی

بایدها و نبایدهای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در کشاورزی

ارسال شده در ۰۴ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

بایدها و نبایدهای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در کشاورزی نتایج پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در حوزه کشاورزی در حال گسترش است اما می‌تواند علاوه بر آثار مثبت، با پیامدهای منفی نیز همراه باشد. به ...