آمپول رانیتیدین - نایریکا

رانیتیدین: قرص معده، شربت، آمپول / رانیتیدین در بارداری، شیردهی / امپرازول، فاموتیدین

رانیتیدین: قرص معده، شربت، آمپول / رانیتیدین در بارداری، شیردهی / امپرازول، فاموتیدین

ارسال شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

رانیتیدین: اطلاعات دارویی / رانیتیدین قرص معده / شربت و آمپول رانیتیدین / رانیتیدین در بارداری و شیردهی / رانیتیدین یا امپرازول / فاموتیدین یا رانیتیدین رانیتیدین جزو داروهایی است که به علت مصرف زیاد اکثر ...