آموزش بادکش - نایریکا

بادکش درمانی: بادکش برای کیست تخمدان، کمر، واریس و لاغری / بادکش شکم

بادکش درمانی: بادکش برای کیست تخمدان، کمر، واریس و لاغری / بادکش شکم

ارسال شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

بادکش درمانی: آموزش و عوارض بادکش نادرست / بادکش گرم و سرد / بادکش درمانی کیست تخمدان، کمر / بادکش برای واریس و لاغری / بادکش شکم، و لاغری ران و لاغری پهلو بادکش یکی از روش ...