آزیترومایسین در بارداری - نایریکا

آزیترومایسین: نحوه مصرف، عوارض، برای سرماخوردگی، گلو درد، کودکان و در بارداری

آزیترومایسین: نحوه مصرف، عوارض، برای سرماخوردگی، گلو درد، کودکان و در بارداری

ارسال شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ یک دیدگاه

آزیترومایسین: نحوه مصرف و عوارض / آزیترومایسین برای سرماخوردگی، گلو درد، جوش، کودکان /  آزیترومایسین در بارداری و شیردهی / سوسپانسیون آزیترومایسین آزیترومایسین : در این مقاله از بخش اطلاعات دارویی و فهرست داروها در وب ...