آزادی مرتضی کهنسال - نایریکا

مرتضی کهنسال مدعی طب اسلامی و شاگرد تبریزیان آزاد شد؟ / آخرین اخبار

مرتضی کهنسال مدعی طب اسلامی و شاگرد تبریزیان آزاد شد؟ / آخرین اخبار

ارسال شده در ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

مرتضی کهنسال مدعی طب اسلامی و شاگرد تبریزیان آزاد شد؟ مرتضی کهنسال مدعی طب اسلامی و شاگرد تبریزیان: در این مطلب از بخش اخبار اجتماعی وب سایت نایریکا به بازداشت مرتضی کهنسال مدعی طب اسلامی, آزادی ...