آرش برهانی - نایریکا

آرش برهانی: حرف برای گفتن از استقلال زیاد دارم اما…/سیاسی به نیمکت شهرداری بندرعباس نرسیدم

آرش برهانی: حرف برای گفتن از استقلال زیاد دارم اما…/سیاسی به نیمکت شهرداری بندرعباس نرسیدم

ارسال شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

آرش برهانی: حرف برای گفتن از استقلال زیاد دارم اما.../سیاسی به نیمکت شهرداری بندرعباس نرسیدم این روزها که کرونا به تیتر یک نخست رسانه‌ها و شاید نقل هر محفلی تبدیل‌شده است، شاید وقت آزاد فعالین عرصه‌های ...