آدم فضایی - نایریکا

تلسکوپ غول‌پیکر چین به دنبال بیگانه‌ها خواهد گشت

تلسکوپ غول‌پیکر چین به دنبال بیگانه‌ها خواهد گشت

ارسال شده در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تلسکوپ غول‌پیکر چین به دنبال بیگانه‌ها خواهد گشت گفته می‌شود تلسکوپ غول‌پیکر چین موسوم به "FAST" علاوه بر پیگیری اکتشافات معمول، از ماه سپتامبر با اسکن آسمان‌ها جستجوی حیات در فضای عمیق را شروع خواهد کرد.گفته ...