آثار تاریخی - نایریکا

فاجعه ادامه دارد؛ نوشدارو به سایت‌های خرید و فروش آثار تاریخی نرسیده!

فاجعه ادامه دارد؛ نوشدارو به سایت‌های خرید و فروش آثار تاریخی نرسیده!

ارسال شده در ۰۱ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

فاجعه ادامه دارد؛ نوشدارو به سایت‌های خرید و فروش آثار تاریخی نرسیده! همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» ...