آتش فشان - نایریکا

بزرگ‌ ترین و داغ ‌ترین آتشفشان “سپری” روی زمین شناسایی شد

بزرگ‌ ترین و داغ ‌ترین آتشفشان “سپری” روی زمین شناسایی شد

ارسال شده در ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

بزرگ‌ترین و داغ‌ترین آتشفشان "سپری" روی زمین شناسایی شد تیمی از آتشفشان شناسان و اکتشاف کنندگان اقیانوس "دانشکده علوم زمین و اقیانوسی مانوآ در دانشگاه هاوایی"(SOEST) بزرگ‌ترین و داغ‌ترین آتشفشان سپری روی زمین را کشف کرده‌اند. تیمی ...