تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب جامع کلیه معبران بزرگ

تعبیر خواب 🔥 , حرف ز ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب جامع کلیه معبران بزرگ

تعبیر خواب زلزله : ما در این بخش تعبیر خواب سایت نایریکا تعبیر خواب زلزله از معبران مختلف و معروف را شرح می دهیم.

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله امام صادق, تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف, تعبیر خواب زلزله ابن سیرین

تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب زلزله امام صادق / تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف / تعبیر خواب زلزله ابن سیرین

زلزله که زمین لرزه نیز نامیده می شود، یکی از واکنش های طبیعی زمین است و علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از دلایل وقوع زلزله، انرژی ای است که از پوسته زمین آزاد می شود.

به مکانی که زلزله یا زمین لرزه رخ می دهد در اصطلاح، کانون ژرفی گفته می شود و محلی که در قسمت بالای کانون ژرفی قرار دارد را مرکز سطحی زلزله می نامند.

قبل از اینکه زلزله رخ دهد، چندین بار زلزله هایی با ریشتر کم روی می دهد که در اصطلاح به آن ها پیش لرزه می گویند و به زمین لرزه هایی که بعد از زلزله رخ می دهد، پس لرزه گفته می شود.

هم پس لرزه و هم پیش لرزه معمولا در ریشترهای پایین روی می دهند.

زلزله در ایران

همانطور که می دانید کشور ایران چند سالی است که کانون زلزله شده است و در نواحی مختلفی شاهد زمین لرزه های بسیار شدیدی هستیم که متاسفانه باعث از دست دادن تعداد زیادی از هموطنانمان می شود.

زلزله قائن در سال ۱۳۵۸، زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹، زلزله بم در سال ۱۳۸۲، زلزله اهر و ورزقان در سال ۱۳۹۱، زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ از مخرب ترین و فجیع ترین زلزله های ایران است که تلفات بسیار زیادی داشته اند.

به واسطه اینکه در ایران زمین لرزه ها و زلزله های زیادی رخ می دهد، بسیاری از افراد از ترس زلزله، حتی در خواب نیز می بینند که زلزله رخ داده است و همانطور که می دانید این نوع خواب ها تعابیر مختلفی دارد. معبران مختلف نیز برای زمین لرزه و زلزله تعابیر مختلف و متفاوتی عنوان کرده اند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آسمان پر ستاره، آسمان ابری، آسمان شب، آسمان سیاه

بسیاری از افراد بعد از دیدن خواب زلزله و زمین لرزه شروع به جستجوی کلماتی مانند تعبیر خواب زلزله شدید ، تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن ، تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف ، و تعبیر خواب زلزله و طوفان ، تعبیر خواب زلزله در خانه ، تعبیر خواب زلزله آمدن و همچنین تعبیر خواب زلزله امام صادق ، تعبیر خواب زلزله آمدن در خواب و … در سطح اینترنت می نمایند تا بتوانند معنی خوابی که دیده اند را پیدا کنند.

در ادامه از شما عزیزان دعوت می کنیم با این بخش تعبیر خواب سایت نایریکا همراه شوید تا تعبیر دیدن زلزله در خواب از معبران گوناگون را بیان کنیم.

تعبیر خواب زلزله از معبران مختلف و معروف

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله و طوفان, تعبیر خواب زلزله خفیف, تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب زلزله و طوفان / تعبیر خواب زلزله خفیف / تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب زلزله از ابن سیرین (محمدبن سیرین)

اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین

بعضی از معبران گویند : اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار.

اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

تعبیر خواب زلزله از ابراهیم کرمانی

اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب قهر و دعوا: دلخور بودن / بی اعتنایی معشوق / قهر کردن مرده

همچنین بخوانید:

دعا برای نیامدن زلزله و نجات از زلزله

دعای غلبه بر ترس

تعبیر خواب زلزله از امام جعفر صادق (ع)

زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.

به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زمین لرزه از معبرین غربی :

زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد.

البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.

دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.

زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

تعبیر خواب زلزله, تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن, تعبیر خواب فرار از زلزله

تعبیر خواب زلزله / تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن / تعبیر خواب فرار از زلزله

تعبیر خواب زلزله از لیلا برایت:

دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پیشامدهاى غیر منتظره است.

اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‌شوید.

تعبیرخواب زلزله از هانس کورت:

زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیرخواب زلزله از لوک اویتنهاو:

تغییرات، بی ثباتی

همچنین بخوانید:  خرگوش: تعبیر خواب خرگوش / تعبیر گاز گرفتن، غذا دادن، خرگوش سفید و خاکستری

تعبیرخواب زلزله از آنلی بیتون:

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

تعبیرخواب آسیب دیدن در زلزله از مطیعی تهرانی:

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است.

اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

تعبیرخواب زلزله از معبرین غربی :

اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.

تعبیرخواب سالم ماندن در زلزله از مطیعی تهرانی :

اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید.

تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.

تعبیر خواب لرزیدن خانه از مطیعی تهرانی :

چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.

تعبیر خواب زلزله, زلزله در خواب, تعبیر خواب زلزله و باران شدید, تعبیر خواب زلزله قیامت

تعبیر خواب زلزله / زلزله در خواب

تعبیر خواب زمین لرزه از مطیعی تهرانی :

اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد.

اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments